Vánoční koncert CimbalClassic

13. 12. 2023 na Dělňáku
PLZ 9893 PLZ 9900 PLZ 9914 PZL 8969
PLZ 9974 PZL 8995 PZL 8756 PZL 8783
PZL 8801 PZL 8814 PZL 8821 PZL 8846
PZL 8847 PLZ 9846 PLZ 9887 PZL 8897
PZL 8928 PZL 8931 PZL 8945 PZL 8965
PLZ 9934 PLZ 9937 PZL 9027